dodano: 2007-04-11 20:08:38 odsłon: 3965

Pyrzyce

PYRZYCE
(Pyritz)
Pow. pyrzycki, Gm. Pyrzyce.
            Miasto powiatowe. W 1124 r. biskup Otton z Bambergu dokonał tu pierwszego masowego chrztu Pomorzan.
            Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z 1 poł. XIV w., XV w., z fragmentami budowli granitowej z XIII w. W 1945 r. został zniszczony, ocalały tylko mury i fragmenty sklepień. Odbudowany w latach 1958-1975. Obiekt zabytkowy - nr rej. 65 z 30.07.1955 r.
            Biblioteka miejska d. Kaplica Św. Ducha z XIV/XV w., przebudowana w XVIII-XIX w., odbudowana po zniszczeniach wojennych w latach 1967-69.
            Kościół parafialny p.w. NMP Bolesnej z 2 poł. XIII w., poaugustiański. Odbudowany w latach 1986-91.
            Mury obronne kamienno-ceglane o długości ok. 2 km z XIII-XIV w. W linii murów zachowało się kilka baszt z XV-XVI w.
            Wały z XIII w. otaczały miasto na długości 2250 m. Razem z fosą i stawami młyńskimi stanowiły zabezpieczenie miasta. W latach 1830-1845 zostały zamienione na promenadę spacerową. Fosy zostały częściowo zakopane i zamienione na ogrody.
            Brama Szczecińska, zachowała się jedynie część dolna z k. XIII w.
            Brama Bańska zbudowana w latach 1260-1270, w 1945 r. uległa zniszczeniu, po wojnie częściowo zrekonstruowana.
            Baszta Sowia (Więzienna, Krzywa) wzniesiona w latach 1350 – 1360, w północnej części murów, cylindryczna, gotycka, ceglana, na kamiennym cokole. Po 1525 r. dobudowano stożkowy hełm. W XIX w. odchyliła się od pionu o 30 cm.
            Baszta Prochowa (Ważniak) wzniesiona w latach 1470 – 1480, pierwotnie czatownia, podwyższona o część cylindryczną w latach 1540 – 1562. Przed 1855 r. mieściła zakład kowalski, później znajdował się w niej magazyn prochu garnizonu pyrzyckiego. Zniszczona w 1945 r., odbudowana po 1967 r. i w latach 80-tych.
             Baszta Lodowa (Wysoka) wzniesiona w latach 1420 – 1440, gotycka, ceglana, na kamiennym cokole, dawne lochy w dolnej kondygnacji wynajęte w XIX w. na przechowalnię mięsa, odbudowana w latach 1984 – 1986.
            Baszta Pijacka wzniesiona w 1480 r., średniowieczna „izba wytrzeźwień" uszkodzona w 1945 r. odbudowana w latach 1989-1990.
            Studzienka z 1824 r. według tradycji wzniesiona na miejscu Świętego Źródła, z którego czerpał wodę św. Otton podczas chrztu Pyrzyczan w 1124 r.

Kaplica św. Ducha - obecnie biblioteka
Kościół poaugustiański
Niezmiennego życia bramą będzie Chrystus.
Śpieszcie do zdroju życia, wy którzy się obmyć pragniecie,
studzienka
Furta przy Baszcie Pijackiej
Baszta Pijacka
Baszta Pijacka
Brama Szczecińska
Wały
Baszta Prochowa
Baszta Prochowa
Czatownia
Baszta Lodowa
Baszta Lodowa
Mury obronne
Baszta Sowia
Baszta Sowia
d. Kaplica Św. Ducha
d. Kaplica Św. Ducha
Brama Bańska
Brama Bańska
Kośc. p.w. Wniebowzięcia NMP


11 kwietnia 2007r. 3965