dodano: 2016-06-13 22:24:59 edycja: 2016-06-13 22:25:32 autor: 29 odsłon: 1913

Rokietnica, kolej

ROKIETNICA, kolej

(Rokietnice)

Woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Rokietnica.

Wieś położona 21 km na północny-zachód od Poznania.  

Przez wieś przebiega linia kolejowa nr 351. 

Linia kolejowa nr 351 łączy Szczecin Główny z Poznaniem, jej długość - 213 km. W 1846 r. Towarzystwo Kolei Żelaznej Berlińsko-Szczecińskiej oddało do użytku odcinek ze Szczecina do Stargardu Szczecińskiego, który był przedłużeniem otwartej 3 lata wcześniej linii z Berlina do Szczecina. W tym roku Towarzystwo Kolei Żelaznej Stargardzko-Poznańskiej rozpoczęło budowę odcinka ze Stargardu do Poznania.  Pierwszy pociąg wjechał do Poznania 10 sierpnia 1848r. W 1918 (lub 1919) południowy fragment linii znalazł się w granicach nowo powstałego państwa – II Rzeczypospolitej. Stacjami granicznymi stały się: Kreuz (Krzyż) po stronie niemieckiej i Drawski Młyn po stronie polskiej. Po wytyczeniu nowych granic zgodnie z ustaleniami konferencji poczdamskiej, linia 351 przypadła w całości Polsce.  W latach 1975- 1978 linia została na całym przebiegu zelektryfikowana. (dane z Wikipedii).

Rokietnica, linia 351
Rokietnica, linia 351
Rokietnica, linia 351
Rokietnica, linia 351
Rokietnica, linia 351


13 czerwca 2016r. 13 czerwca 2016r. 29 1913