dodano: 2016-11-13 16:46:41 edycja: 2016-11-13 16:46:53 autor: 29 odsłon: 2710

Wronki, kolej

WRONKI, kolej

(Wronke)

Woj. wielkopolskie, powiat szamotulski, gm. Wronki.

Miasto położone 21 km na północny-zachód od Szamotuł. Siedziba gminy.

Przez Wronki przebiega linia kolejowa nr 351 oraz przebiegała linia kolejowa nr 381.

We Wronkach znajduje się most kolejowy linii 351 nad Wartą.

Linia kolejowa nr 351 łączy Szczecin Główny z Poznaniem, jej długość - 213 km. W 1846 r. Towarzystwo Kolei Żelaznej Berlińsko-Szczecińskiej oddało do użytku odcinek ze Szczecina do Stargardu Szczecińskiego, który był przedłużeniem otwartej 3 lata wcześniej linii z Berlina do Szczecina. W tym roku Towarzystwo Kolei Żelaznej Stargardzko-Poznańskiej rozpoczęło budowę odcinka ze Stargardu do Poznania.  Pierwszy pociąg wjechał do Poznania 10 sierpnia 1848r. W 1918 (lub 1919) południowy fragment linii znalazł się w granicach nowo powstałego państwa – II Rzeczypospolitej. Stacjami granicznymi stały się: Kreuz (Krzyż) po stronie niemieckiej i Drawski Młyn po stronie polskiej. Po wytyczeniu nowych granic zgodnie z ustaleniami konferencji poczdamskiej, linia 351 przypadła w całości Polsce.  W latach 1975- 1978 linia została na całym przebiegu zelektryfikowana. (dane z Wikipedii).

Linia kolejowa nr 381 łączyła Oborniki Wielkopolskie ze stacją Wronki. Jej długość - 32 km. Oddana do użytku w 1910 r., zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1991 r. a dla ruchu towarowego w 1994 r. Od 2005r. była nieprzejezdna i na przeważającej długości rozebrana.

Wronki, dworzec kolejowy
Wronki, kolej
Wronki, linia 351, most nad Wartą
Wronki, linia 351, most nad Wartą
Wronki, linia 351, most nad Wartą
Wronki, linia 351, most nad Wartą


13 listopada 2016r. 13 listopada 2016r. 29 2710