loading...

MYŚLIBÓRZ
(Soldin)
Pow. myśliborski.
          Miasto powiatowe położone 57 km na południe od Szczecina, 32 km na północny-zachód od Gorzowa Wlkp..
            Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, kolegiata. Pierwotnie była to budowla granitowa, w ścianach prostokątnego prezbiterium późnogotyckiego kościoła znajdują się znaczne partie murów pierwotnej budowli z XIII w. Obecna budowla została wzniesiona z kamienia i cegły w stylu gotyckim na początku XV w. Jest to orientowany, trzynawowy, halowy kościół z kwadratową wieżą od zachodu. Obiekt zabytkowy - nr rej. Kl.-V-O/28/55 z 30.07.1955 r. oraz 246 z 27.04.1979 r.

                Klasztor dominikański z 2. poł. XIII w. Do obecnych czasów zachował się kościół klasztorny i zachodnie skrzydło klasztoru, w którym mieści się biblioteka. Obiekt zabytkowy - nr rej. Kl.-V-O/13/55 z 22.04.1955 r. oraz 252 z 27.04.1979 r.
           Kościół klasztorny z 2 połowy XIII w., obecnie  Myśliborski Ośrodek Kultury, gotycki, orientowany, jednonawowy, salowy, murowany z cegły, z przyporami. Wieża szachulcowa pochodzi z 1738 r. Wejście od północy stanowi dwudzielny portal z ok. 1300 r., zdobiony terrakotowymi liśćmi i gronami winorośli oraz liśćmi i żołędziami dębu.
            Kaplica p.w. Św. Ducha z XIV w., gotycka, zbudowana z ciosów granitowych i z cegły, obecnie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Dawniej budynek służył jako szpital św. Ducha, spichlerz soli oraz magazyn.
             Kaplica szpitalna p.w. św. Gertrudy z XV w., gotycka, zbudowana z cegły, wejście do kaplicy zdobi portal o łuku gotyckim. Obecnie mieści się tutaj pracownia plastyczna.
             Kaplica „Jerozolimska” z 1514 r., niewielka budowla ceglana z posadzką poniżej poziomu ulicy, otynkowana. Prawdopodobnie stanowiła ostatnią stację drogi krzyżowej przed murami miejskimi. Wewnątrz kopia późnogotyckiego krucyfiksu (oryginał znajduje się w Myśliborskim Muzeum Regionalnym).
            Mury miejskie z k. XIII, XIV-XV w., zbudowane z głazów narzutowych i uzupełniane cegłami. Długość murów otaczających miasto wynosiła ok. 1900 m. W ciągu murów znajdowały się trzy bramy i 49 baszt, głównie łupinowych. Obwarowania były wzmocnione wałem i podwójnym pierścieniem fos.  Do czasów dzisiejszych zachowały się dwie bramy i  fragmenty murów.
            Baszta Prochowa z XIII-XIV w. - jedyna zachowana baszta, cylindryczna, zbudowana z cegły, zwieńczona krenelażem i stożkowym hełmem. Pierwotne wejście do wnętrza znajdowało się na wysokości dawnego muru obronnego.
            Brama Nowogródzka (Gorzowska) z XIV w., zbudowana z cegły na planie kwadratu, ozdobiona blendami, wzmocniona skarpami. Przez bramę wiodła droga do Nowogródka i Gorzowa.
            Brama Pyrzycka (Szczecińska) z XIV w., zbudowana z cegły na planie kwadratu, zdobiona blendami. Przez bramę wiodła droga do Pyrzyc i Szczecina.
            Ratusz z 1771 r., klasycystyczny. Pierwszy ratusz spłonął wraz z miastem w 1539 r., drugi istniał w latach 1622-1771.
            Wiatrak
holenderski z XIX w. zbudowany z cegły na tzw. Młyńskiej Górze.
            Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany z cegły w latach 1905-1907, neogotycki.

Pozostałości dawnych nagrobków Pozostałości dawnych nagrobków
Cmentarz komunalny Cmentarz komunalny
Na ratuszu... Na ratuszu...
Na ratuszu... Na ratuszu...
Na ratuszu... Na ratuszu...
Ratusz Ratusz
holender holender
Kaplica „Jerozolimska” Kaplica „Jerozolimska”
Kaplica „Jerozolimska” Kaplica „Jerozolimska”
Kościół Krzyża Świętego Kościół Krzyża Świętego
Kościół Krzyża Świętego Kościół Krzyża Świętego
Brama Pyrzycka Brama Pyrzycka
Brama Pyrzycka Brama Pyrzycka
Brama Pyrzycka Brama Pyrzycka
mury miejskie mury miejskie
baszta łupinowa baszta łupinowa
mury miejskie mury miejskie
d. Kaplica Św. Ducha d. Kaplica Św. Ducha
d. Kaplica Św. Ducha d. Kaplica Św. Ducha
d. Kaplica p.w. Św. Ducha d. Kaplica p.w. Św. Ducha
d. Kaplica Św. Ducha d. Kaplica Św. Ducha
budynek L.O. budynek L.O.
d. klasztor d. klasztor
d. kościół klasztorny d. kościół klasztorny
portal w kościele klasztornym portal w kościele klasztornym
Kaplica św. Gertrudy Kaplica św. Gertrudy
Kaplica św. Gertrudy Kaplica św. Gertrudy
Brama Nowogródzka Brama Nowogródzka
baszta prochowa baszta prochowa
baszta prochowa baszta prochowa
baszta prochowa baszta prochowa
kolegiata kolegiata
kolegiata kolegiata
03 czerwca 2007r. 3503 Drukuj
2007 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | email: atka66@wp.pl

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne