loading...

gm. Dolice

Jest to wieś gminna, położona nad Małą iną, przy linii kolejowej Szczecin-Poznań. W 1230 roku. teren aż do Dolice należał do Piastów Wielkopolskich.

W roku 1232, książę wielkopolski Władysław Odoniec, nadał duży kompleks okolicznych ziem, klasztorowi cystersów w Kołbaczu.Pierwsza informacja pisana o miejscowości Dolice, pochodzi z dokumentu spisanego w dniu 25 IV 1282 roku, dotyczącego potwierdzenia cystersom wszystich nadanych im dóbr. Jest to duża wieś składająca się z kilku części:

1. Rejon stacji PKP i ulicy Dworcowej, roziną sięz wiązku z budową linii kolejowej około roku 1847; dworzec, magazyny, osiedle mieszkalne pracowników kolei. Po roku 1948, powstała w tym rejonie infrastruktura Gminnej Spółdziekni "SCH" Dolice. Przy ul. Dworcowej, aleja dębowa 37 sztuk drzew (pomnik przyrody). Do pomników przyrody zaliczono rónież aleję dębów czerwonych (28 sztuk) oraz szypułkowych (ponad 370 sztuk) o obwodzie do 349 cm, przy drodze do Mogilicy. Aleja dębów szypułkowych (Dolice-Bralęcin), ponad 470 sztuk o obwodzie do 282 cm. Za torami kolejowymi znajdowała się Jednostka LWP Nr 3338, powstała po roku 1961. Po jej likwidacji, pozostało ładne osiedle mieszkalne, a główny bydynek koszarowy, adoptowano w roku 1995 na nowoczesny Dom Pomocy Społecznej dla 60-ciu osób.

2. Druga część osady. położona pomiędzy owalnicą a ulicą Dworcową, rozwinęła się prawdopodobnie od wzmiankowego już w roku 1282 folwarku (grangia) cystersów. Po rozwiązaniu Konwentu Cystersów Kołbackich, niała tutaj siedzibę domena podklasztorna (1532 rok). Obecnie zabudowania gospodarcze i folwarczne oraz towarzyszące im czworaki, zlokalizowane wzdłuż ulicy Kolejowej, pochodzą z końca XIX wieku, kiedy to dzierżawcą dóbr państwowych (815,96 ha) był Boning. Obok przwbudowanego w latach 1973/74 pałacu, pochodzącego z XIX wieku, znajduje się póĽnośredniowieczne grodzisko obronne w formie stożka. Ze względu na swoją lokalizację, spełnio funkcję administracyjno-militarne. Strzegło również przeprawy przez Małą Inę na szlaku ze Stargardu przez Wieleń do Polski, zwanym "drogą polską". Badania sondażowe stwierdziły istnienie na tym miejscuosady z okresu rzymskiego starszego (I-II w.n.e.), a także ceramiki wczesnośredniowiecznej. Obecnie na terenie grodu jak i obok pałacu, znajduje się zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni ok. 1,5 ha. o układzie swobodnym. Zadrzewienie parku tworzą małe, nieregularne grupy drzew rodzimych, wzbogacone nasadzeniami roślin ozdobnych. W Dolicachi najbliższej okolicy, znajdują się liczne stanowiska archeologiczne, świadczące o ciągłości osadniczej od mezolitu (8000-4500 lat p.n.e).

3. Stara wieś, owalnica z kamiennym kościołem, pochodzącym z roku 1596 z wieżą ceglaną z XVII wieku. Ciekawa jest latarnia - drewniana, ośmioboczna, zwieńczona barokowym, blaszanym hełmem. Wschodni szczyt kośćioła renesansowy, kryty dachówkąceramiczną. Wnętrze kościoła zawiera cenne wyposażenie: ołtarz manierystyczny (1613 rok) z barokowym obrazym Ukrzyżownia z 1734 roku,ambona (z 1744 roku), chrzcielnica (z 1646 roku). Strop drewniany, malowany ręcznie, zawiera sceny z Nowego Testamentu oraz postacie świętych. Na cmentarzu kościelnym, otoczonym murem kamiennym z 1980 roku, znajduje się symboliczna grota oraz pomnik Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z 1 maja 1970 roku. Rośnie także piękny okaz buka czerwonego. W pobliżu przy ulicy wiejskiej 25 i 38 zabytkowe chałupy ryglowe z XIX wieku. Dom Kultury wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców z funduszy SFOS w 1956 roku.Szkoła Podstawowa z 1911 roku Ośrodek Zdrowia uruchomiony w roku 1952.

4. Oddzielną częścią Dolic jest tzw. "Kolonia" (wybudowana w okresie przedwojennym i w czasie wojny), znajdująca się za cmentarzem (z XIX wieku), od strony Sądowa, połączona następnie z Dolicami osiedlem w tzw. "Trójkącie Bermudzkim".

5. Inne osiedle (90 mieszkańców), wybudowane zostało przez PGR Dolice po stronie zachodniej wsi. Przy nim powstało drugie osiedle mieszkalne dla pracowników leśnictwa, kolei, policji, zakładu weterynarii i nauczycieli. Obok wybudowano w 1998 roku Halę sportową dla potrzeb szkoły. W latach 2000-2001 tuż przy hali sportowej wybudowano gminne gimazjum.

Jadąc w kierunku Pyrzyc warto zatrzymać się na odpoczynek nad położonym w odległości ok.3 km od Dolic, jeziorkiem Głębokim. Jest to urokliwe jeziorko śródleśne, będące reliktem większego, bo sięgającego niegdyś aż po Dobropole rozlewiska wodnego, zwanego "Smardyń".

Na wysokości jeziorka skręcamy w prawo. W pobliżu (około 250 m na zachód) na granicy lasu i bagniska, znajduje się kurhan "Świniarzowa Mogilica". Jest to grób możnego Swinery lub cmentarzysko z okresu prehistorycznego.

W kompleksie leśnym pomiędzy Dolicami a Moskorzynem, znajduje się także dobrze zachowane grodzisko prasłowiańskie z VIII wieku i tzw. "Moskorzyński Głaz".


 • KRĘPCEWO, głaz Stół ofiarny

  12 grudnia 2019r. 2429 20
 • Krępcewo - grobowiec magalityczny

  17 września 2012r. 4009 23
 • Pomietów - grobowiec megalityczny

  16 września 2012r. 5236 36
 • Dolice

  10 kwietnia 2007r. 4412 1 12
 • Bralęcin

  01 lutego 2007r. 3944 18
 • Krępcewo

  01 lutego 2007r. 4571 37
 • Pomietów

  10 kwietnia 2007r. 4575 6
 • Strzebielewo, kolej

  03 czerwca 2016r. 3183 5
 • Kolin, kolej

  03 czerwca 2016r. 3126 13
 • Morzyca

  10 kwietnia 2007r. 5740 6
 • Dolice, kolej

  03 czerwca 2016r. 3168 11
 • Moskorzyn

  10 kwietnia 2007r. 4851 1 25
 • Lipka

  01 lutego 2007r. 4143 4
 • Rzeplino

  01 lutego 2007r. 4316 20
 • Ziemomyśl A

  10 kwietnia 2007r. 4572 8
 • Kolin

  10 kwietnia 2007r. 3694 9
 • Strzebielewo

  10 kwietnia 2007r. 3646 9
 • Dobropole Pyrzyckie

  10 kwietnia 2007r. 4113 12
 • Warszyn

  10 kwietnia 2007r. 5189 17
 • Żalęcino

  10 kwietnia 2007r. 4463 1 15
 • Sądów

  11 maja 2007r. 3885 1 11
 • 19 stycznia 2007r. 8704 Drukuj
  2007 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | email: atka66@wp.pl

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne