loading...

PIANÓWKA, stopień piętrzący

Woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków.  

Noteć jest jedną z najważniejszych i najdłuższych rzek w Polsce. Wypływa z jez. Brdowskiego i Długiego, swym zasięgiem obejmuje zlewnię o pow. 17.330 km2, ogólna długość rzeki wynosi 361 km. Specjaliści dzielą rzekę na Górną Noteć, która biegnie od źródeł do Nakła o długości 174 km oraz na Dolną Noteć, która z kolei zaczyna się w Nakle a kończy w miejscu ujścia do Warty pod Santokiem k. Gorzowa Wielkopolskiego. Dolna Noteć ma długość  187 km. Podział ten wynika ze stopnia skanalizowania koryta (źródło www.zegluganaklo.pl).

Noteć jest rzeką żeglowną na prawie całej długości. Przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie oraz przez liczne jeziora, wśród nich Gopło, Szarlej. Jest największym dopływem Warty. Systemami kanałów jest połączona z Wisłą, Brdą i Wartą, a tym samym z Odrą. W Ujściu do Noteci wpływa Gwda, jej największy dopływ.    

Śluzy na Noteci stanowią zabytki hydrotechniki, zostały wybudowane w latach 1895 – 1915. Śluzy na Noteci i Kanale Bydgoskim mają takie same parametry techniczne. Są to śluzy napędzane ręcznie, jednokomorowe, o wymiarach: długość 57,4 m, szerokość 9,6 m. Stopień piętrzący składa się ze śluzy i jazu. Na Noteci Dolnej zlokalizowano 14 śluz (nr 9 – 22, w tym na Noteci Leniwej - 3 śluzy nr 9 – 11, na Noteci Bystrej – 11 śluz nr 12 – 22).  

Pianówka, śluza nr 16 (136 km), wybudowana w 1915r.

Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, Noteć Pianówka, Noteć
Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, stopień piętrzący Pianówka, stopień piętrzący
Pianówka, śluza nr 16 na Noteci Pianówka, śluza nr 16 na Noteci
Pianówka, śluza nr 16 na Noteci Pianówka, śluza nr 16 na Noteci
Pianówka, śluza nr 16 na Noteci Pianówka, śluza nr 16 na Noteci
Pianówka, Noteć Pianówka, Noteć
29 kwietnia 2016r. 29 kwietnia 2016r. 29 3285 Drukuj
2007 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | email: atka66@wp.pl

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne