loading...
90. Barkowo, Jez. Rejowickie – zbiornik retencyjny utworzony w 1926 r.
90. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny utworzony w 1926 r., pow. 140ha, dł. ok. 7,5km, szer. do 500m
90. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze
91. Barkowo (49,1 km)
      Barkowo, zatoka Regi
92. Rzeka Gardominka, zatoka przy ujściu do Regi (47,9 km)
93. Most drogi wojew. nr 109 Płoty-Mrzeżyno (47,9 km)
94. Smolęcin, mała elektrownia wodna „Rejowice” (45,6 km)
95. Mała elektrownia wodna „Rejowice”, widok od strony wsi Lubin
96. Smolęcin, zapora wodna wys. 6,5 m
97. Rega za elektrownią wodną „Rejowice”
97. 97.
97. 97.
97. 97.
97. Rega za elektrownią wodną „Rejowice” 97. Rega za elektrownią wodną „Rejowice”
96. 96.
96. 96.
96. Smolęcin, mała elektrownia wodna „Rejowice” 96. Smolęcin, mała elektrownia wodna „Rejowice”
96. Smolęcin, zapora wodna wys. 6,5 m 96. Smolęcin, zapora wodna wys. 6,5 m
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. 95.
95. Mała elektrownia wodna „Rejowice”, widok od strony wsi Lubin 95. Mała elektrownia wodna „Rejowice”, widok od strony wsi Lubin
94. 94.
94. 94.
94. 94.
94. 94.
94. 94.
94. 94.
94. 94.
94. Smolęcin, mała elektrownia wodna „Rejowice” (45,6 km) 94. Smolęcin, mała elektrownia wodna „Rejowice” (45,6 km)
93. Rega, widok z mostu drogi wojew. nr 109 Płoty-Mrzeżyno (47,9 km) 93. Rega, widok z mostu drogi wojew. nr 109 Płoty-Mrzeżyno (47,9 km)
93. 93.
93. 93.
93. 93.
93. Rega, Jez. Rejowickie w okol. drogi nr 109 93. Rega, Jez. Rejowickie w okol. drogi nr 109
92. Rzeka Gardominka, zatoka przy ujściu do Regi (47,9 km) 92. Rzeka Gardominka, zatoka przy ujściu do Regi (47,9 km)
91. Barkowo (49,1 km) 91. Barkowo (49,1 km)
91. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze 91. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze
91. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze 91. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze
Barkowo, zatoka Regi Barkowo, zatoka Regi
Barkowo, zatoka Regi Barkowo, zatoka Regi
90. 90.
90. 90.
90. 90.
90. 90.
90. 90.
90. 90.
90. 90.
18,5 Mb 18,5 Mb
90. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze 90. Barkowo, Jez. Rejowickie – sztuczny zbiornik retencyjny na Redze
12 maja 2012r. 13777 Drukuj