loading...

CZARNKÓW, most drogowy

Woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gm. Czarnków.  

Most drogowy na Noteci (132 km) drogi wojewódzkiej nr 178 relacji Wałcz – Oborniki (dł. 86 km). Stalowy most to jedno z zachowanych przęseł zdemontowanych z wysadzonego przez wycofujące się w styczniu 1945r. wojska niemieckie mostu Fordońskiego na Wiśle. Most Fordoński został oddany do użytku w 1893r.. Stanowił przeprawę kolejowo-drogową długości 1325 m składającą się z 18 przęseł, 5 przęseł nad korytem Wisły oraz 13 mniejszych przęseł nad terenami zalewowymi. Był to najdłuższy most w Rzeszy Niemieckiej, trzeci w Europie, a do końca XIX wieku najdłuższy most na ziemiach polskich.  2 września 1939r. most fordoński został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Prawdopodobnie bliskie wybuchy bomb odpaliły założone przez polskich saperów ładunki wybuchowe, które przyczyniły się do zawalenia jednego z przęseł. Kolejne przęsła rzeczne zostały wysadzone przez wycofujące się oddziały polskie. Uległy zniszczeniu 4 z 5 przęseł rzecznych, które całkowicie zablokowały ruch na Wiśle. Pozostałe 13 przęseł zachowało się w stanie nienaruszonym. Na przełomie 1940/1941 zamontowano pięć nowych przęseł przywracając przeprawę przez Wisłę 16 czerwca 1941 r. 26 stycznia 1945 r. most fordoński został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Most został rozebrany 1952r., ale jego 13 z 18 zabytkowych przęseł służy nadal jako przeprawy rzeczne: 2 przęsła w Rybołach na Narwi, 2 przęsła w Brzegu nad Odrą, 1 przęsło w Czarnkowie na Noteci, 3 przęsła w Dorohusku na Bugu, 3 przęsła w Jarosławiu na Sanie oraz 2 w Zosinie na Bugu (źródło: http://bydgoszcz.naszemiasto.pl).

Noteć jest jedną z najważniejszych i najdłuższych rzek w Polsce. Wypływa z jez. Brdowskiego i Długiego, swym zasięgiem obejmuje zlewnię o pow. 17.330 km2, ogólna długość rzeki wynosi 361 km. Specjaliści dzielą rzekę na Górną Noteć, która biegnie od źródeł do Nakła o długości 174 km oraz na Dolną Noteć, która z kolei zaczyna się w Nakle a kończy w miejscu ujścia do Warty pod Santokiem k. Gorzowa Wielkopolskiego. Dolna Noteć ma długość  187 km. Podział ten wynika ze stopnia skanalizowania koryta (źródło www.zegluganaklo.pl).

Noteć jest rzeką żeglowną na prawie całej długości. Przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie oraz przez liczne jeziora, wśród nich Gopło, Szarlej. Jest największym dopływem Warty. Systemami kanałów jest połączona z Wisłą, Brdą i Wartą, a tym samym z Odrą. W Ujściu do Noteci wpływa Gwda, jej największy dopływ.   

Marina w Czarnkowie (132,1 km).

Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, most na Noteci Czarnków, most na Noteci
Czarnków, marina Czarnków, marina
Czarnków, marina Czarnków, marina
29 kwietnia 2016r. 29 kwietnia 2016r. 29 6101 Drukuj
2007 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | email: atka66@wp.pl

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne